Externe financiële audits

Wat is de meerwaarde van een audit?

De externe audit moet leiden tot een betere interne controle / organisatiebeheersing binnen uw bedrijf. Deze audits worden op vraag van de klant ter plaatste uitgevoerd.

Onafhankelijk oordeel over de gezondheid van uw bedrijf

De doelstelling is het geven van een onafhankelijk deskundig oordeel over de betrouwbaarheid van de financiële staten en de gezondheid van uw bedrijf.