Bedrijfsreorganisaties

Het inkaderen van een geheel aan maatregelen, zowel organisatorisch als financieel, kunnen nodig zijn om een onderneming terug een gezonde basis te bezorgen.
Hierdoor kan de verdere exploitatie en het voorbestaan van uw bedrijf verzekerd worden.

Indien nodig en toegestaan kan de externe accountant (tijdelijk) optreden als zaakvoerder om de reorganisatie van een bedrijf in goede banen te leiden.
Hij kan en mag hierbij beleidsbeslissingen nemen om de continuïteit van het bedrijf te verzekeren naar de toekomst toe.
Het algemeen boekhoud principe ‘going concern’ is hierbij een belangrijke leidraad.
Soms kan deze taak ook worden opgelegd door de rechtbank, indien de bedrijfsleiding zou falen in haar opdracht.