Bericht gepubliceerd op 11/03/2024 - 00:00

Voorafbetalingen van belastingen: forse stijging van belastingvermeerdering in boekjaar 2024.

Betaalt jouw vennootschap of eenmanszaak te weinig (of geen) voorafbetalingen? Dan moet je rekening houden met een belastingvermeerdering. Die stijgt in boekjaar 2024 voor vennootschappen van 6,75% naar 9% en voor eenmanszaken van 4,5% naar 9%. Daarom is het des te belangrijker om jouw verschuldigde belastingen zo nauwkeurig mogelijk te ramen én tijdig vooraf te betalen. Onze experts vertellen waarop je moet letten.

Voorafbetalingen en belastingvermeerdering?

Belgische vennootschappen en eenmanszaken kunnen al tijdens het lopende boekjaar (een deel van) hun verschuldigde belastingen op hun winst van dat boekjaar betalen. Door het systeem van voorafbetalingen kunnen ze dus nog vóór hun belastingaangifte wordt ingediend al belastingen betalen.

Hoewel het sterk aangeraden is om te werken met voorafbetalingen, is dit niet verplicht. Hierdoor zijn er heel wat vennootschappen en eenmanszaken die hier geen gebruik van maken. Maar let op. Bij weinig of geen voorafbetalingen past de fiscus een belastingvermeerdering toe. Vóór boekjaar 2024 bedroeg deze vermeerdering voor vennootschappen 6,75% op de verschuldigde basisbelasting. Voor eenmanszaken (winsten, vrije beroepers) bedroeg dit 4,5%. Onder de impuls van de verhoogde rentes bij de Europese Centrale Bank wordt dit percentage voor boekjaar 2024 opgetrokken tot 9%. Een forse stijging dus.

Hoe de belastingvermeerdering verminderen?

Om de belastingvermeerdering te vermijden, moet je tijdig en voldoende voorafbetalen. In functie van het tijdstip van de voorafbetaling, heb je recht op een vermindering van de belastingvermeerdering.

Er zijn 4 deadlines die je niet uit het oog mag verliezen als jouw boekjaar 2024 samenvalt met het kalenderjaar 2024:

1. Voorafbetalingen vóór 10 april 2024 leveren je een belastingvermindering van 12% op.

2. Voorafbetalingen vóór 10 juli 2024 leveren je een belastingvermindering van 10% op.

3. Voorafbetalingen vóór 10 oktober 2024 leveren je een belastingvermindering van 8% op.

4. Voorafbetalingen vóór 20 december 2024 leveren je een belastingvermindering van 6% op.

Zoals je ziet kan je in principe dus wachten tot 20 december 2024 om jouw voorafbetalingen te doen. Maar merk wel op dat de vermindering van de belastingvermeerdering steeds daalt in tijd. Het is dus fiscaal optimaal om een eerste voorafbetaling te doen vóór 10 april 2024.

Plan van aanpak

Hoeveel voorschotten je wanneer betaalt is een keuze die volledig bij jou ligt. Toch willen we jou graag enkele tips meegeven:

  • Idealiter betaal je vóór 10 april 2024 zo’n 75% van jouw geschatte belasting aan je fiscus.
  • Een grotere spreiding is natuurlijk ook mogelijk. Maar vergeet niet dat je dan wel meer moet betalen om dezelfde vermindering te krijgen.
  • Wacht je toch 20 december 2024 met je voorafbetaling? Dan zal je zo’n 150% van jouw geschatte belasting moeten betalen om de vermeerdering te vermijden.

We vatten dit samen in een plan van aanpak:

  Uiterste betaaldatum Eenmalige voorafbetaling
Voorafbetaling 1  10 april 2024 75%
Voorafbetaling 2  10 juli 2024 90%
Voorafbetaling 3  10 oktober 2024 112,50%
Voorafbetaling 4  20 december 2024 150%

 

Vrijstellingen en uitzonderingen

Men zou niet spreken van een Belgische regelgeving als er geen vrijstellingen en uitzonderingen zijn. We sommen de belangrijkste voor je op.

  • Bovenstaande deadlines en percentages gelden voor vennootschappen en eenmanszaken waarbij het boekjaar startte op 1 januari 2024. Als dat bij jou niet het geval is, zal je pas later onder de nieuwe percentages vallen. Valt het einde van je boekjaar bijvoorbeeld op 30 december? Dan moet je de hogere percentages pas toepassen vanaf het boekjaar dat start op 31 december 2024.
  • Gestart als zelfstandige in hoofdberoep in 2022, 2023 of 2024? Dan moet je geen belastingvermeerdering betalen voor aanslagjaar 2025. Doe je toch voorafbetalingen? Dan heb je recht op een (kleine) bonificatie als eenmanszaak, niet als vennootschap.
  • Onder bepaalde voorwaarden zijn nieuw opgerichte (kleine) vennootschappen gedurende hun eerste 3 boekjaren vrijgesteld van voorafbetalingen en dus ook van de belastingvermeerdering.
  • Bij het aanleggen van een liquidatiereserve kan je 10% extra vennootschapsbelasting verwachten. Dit bedrag hoef je echter niet vooraf aan de fiscus te betalen en heeft geen invloed op je belastingvermeerdering.
  • Niet voldoen aan de minimale bezoldigingseis voor bedrijfsleiders kan leiden tot extra belastingen. In dit geval wordt je winst belast tegen 25% in plaats van mogelijk 20%. Houd er rekening mee dat deze belasting ook van invloed is op je voorafbetalingen.

 

Bron:  www.pia.be