Bericht gepubliceerd op 10/11/2023 - 10:17

Het register van bestuursverboden - Een nieuwe preventieve maatregel tegen fraude en wangedrag

Een bestuursverbod is een sanctie die al enige tijd bestaat en opgelegd kan worden aan ondernemers. 

Zo kan de strafrechter een bestuursverbod opleggen aan ondernemers die misdrijven plegen in de uitoefening van hun bestuursmandaat (vb. oplichting, valsheid in geschriften, verduistering,...). 

Maar ook de insolventierechter kan in het kader van een faillissement een (burgerlijk) bestuursverbod opleggen bij bewezen wanbeheer. 

Een bestuursverbod kan zich enkel beperken tot een verbod tot het opnemen van een mandaat binnen een vennootschap, maar kan ook zeer verregaand zijn zoals een verbod tot het opnemen van enige zelfstandige functie of zelfs een verbod om een onderneming op te richten of verder te zetten. 

In het verleden bleven deze verboden maar al te vaak dode letter gezien zij niet werden gepubliceerd voor het grote publiek. Op die manier konden malafide ondernemers blijven handelen. 

Op 20 oktober 2023 werd JUSTBAN gelanceerd door de FOD Justitie. DIt is een online register dat iedereen kan raadplegen - een soort zwarte lijst van ondernemers die een bestuursverbod opgelegd kregen. 

Momenteel zijn enkel de strafrechtelijke bestuursverboden gepubliceerd, maar in de loop van het voorjaar van volgend jaar zullen ook de burgerlijke bestuursverboden gepubliceerd worden in het register. 

 

Bron: www.lmds.be