Bericht gepubliceerd op 24/01/2023 - 00:00

Verplicht gebruik van de eBox vanaf 01/01/2025

De houders van een ondernemingsnummer dienen uiterlijk tegen 1 januari 2025 hun eBox te gebruiken. Dit is één van de krachtlijnen van het voorontwerp van wet dat op 22 april door de Ministerraad werd goedgekeurd.

Voornaamste krachtlijnen van de uitbouw van de eBox

De voornaamste krachtlijnen van het voorontwerp zijn de volgende:

  • Het antwoord van burgers en ondernemingen op een eBoxbericht van een overheidsinstantie wordt wettelijk verankerd
  • Het wordt mogelijk voor de verleners van een gekwalificeerde dienst voor elektronisch aangetekende verzending om in een eerste fase notificaties te sturen naar burgers en ondernemingen 
  • In overeenstemming met de wetgeving inzake fiscale dematerialisatie moeten de houders van een ondernemingsnummer uiterlijk tegen 1 januari 2025 hun eBox gebruiken
  • De overheidsinstanties die een groot aantal aangetekende zendingen versturen, zullen deze tegen uiterlijk 1 januari 2025 elektronisch verzenden via de eBox
  • Het tijdstip van elektronische verzending en ontvangst van een eBoxbericht alsook de aanvang van een termijn worden als aanvullend recht bepaald

 

De eBox Enterprise activeren is gemakkelijk 

De eBox Enterprise is gratis, maar uw onderneming moet zich wel registreren, en dit kan nu al!

  • Ga naar e-Box Enterprise en kies uw taal
  • Klik op 'eBox activeren'. Om de eBox van uw bedrijf te activeren, moet u uw onderneming vooraf registreren in CSAM
  • Klik op 'eBox openen' en log in via itsme, of met uw elektronische identiteitskaart en uw pincode (via een kaartlezer)
  • Geef uw e-mailadres in om geïnformeerd te worden als er nieuwe documenten in de eBox staan

Een uitgebreide beschrijving van alle stappen staat op www.eboxenterprise.be.

 

Bron: Securex