Bericht gepubliceerd op 21/10/2022 - 00:00

Wat houdt de richtlijn in en wat verandert er?

Meeouders hebben het recht om binnen de vier maanden na de bevalling, vijftien dagen geboorteverlof te nemen. Vanaf 1 januari 2023 zijn dat twintig dagen. Dit is al in de wetgeving voorzien.

Momenteel wordt niet wettelijk bepaald hoe en wanneer een medewerker zijn werkgever informeert over het nemen van geboorteverlof. Nu komt daar dus verandering in.

Een medewerker die geboorteverlof wil nemen, moet de werkgever vooraf mondeling of schriftelijk op de hoogte brengen. Als de werknemer de werkgever tijdig verwittigt, dan kan de werkgever het geboorteverlof niet weigeren.

Als je als werkgever het geboorteverlof weigert terwijl de medewerker er recht op heeft, kan een sanctie van niveau 2 van het Sociaal Strafwetboek volgen: een strafrechtelijke geldboete van 400 tot 4000 euro of een administratieve geldboete van 200 tot 2000 euro.

Daarnaast is er ook ontslagbescherming. Werknemers die geboorteverlof aanvragen, mag je niet ontslaan omwille van die aanvraag. Kan je als werkgever niet aantonen dat de ontslagmotivatie hier niet aan gelinkt is, dan heeft de medewerker recht op een vergoeding van vier tot zes maanden loon, bovenop de verbrekingsvergoeding die je eventueel verschuldigd bent.

 

Bron: Liantis