Bericht gepubliceerd op 18/09/2022 - 00:00

Uitstel Tax-on-web mandatarissen tot 28 oktober 2022!

Aangiften op papier moeten ingediend worden tegen 30 juni 2022.

Voor elektronische aangiften via MyMinFin heeft men tijd tot 15 juli 2022.

Aangiften via een mandataris moeten tegen 28 oktober 2022 ingediend worden. De oorspronkelijke datum, 30 september 2022 was opvallend vroeg in vergelijking met vorige jaren. Na overleg met het ITAA wordt de deadline opgeschoven van 30 september 2022 naar 28 oktober 2022. Er werd eveneens beslist om deze deadlines in de wet te verankeren.

Het engagement van de fiscus om zo snel mogelijk terugbetalingen te kunnen doen aan belastingplichtigen die er recht op hebben blijft bestaan. De fiscus belooft zelfs een extra snelle terugbetaling (of een latere vraag om bij te betalen) als de aangifte ingediend wordt ten laatste op 31 augustus 2022. Zoals vorige jaren geldt de verlengde termijn voor mandatarissen niet voor het wijzigen van een voorstel van vereenvoudigde aangifte, zelfs al gebeurt de wijziging elektronisch door een mandataris.

Wijzigingen op papier aan een voorstel van vereenvoudigde aangifte moeten ingediend zijn tegen 30 juni 2022. Het elektronisch wijzigen van een voorstel van vereenvoudigde aangifte, dient  te gebeuren tegen uiterlijk 15 juli 2022 (ook al gebeurt dit door een mandataris)

Tax-on-web (voor elektronische indiening) is sinds 27 april 2022 opengesteld voor aanslagjaar 2022. Nieuw voor aanslagjaar 2022 is dat het mogelijk is voor ex-partners om aparte aangiften in te dienen via Tax-on-web voor het jaar van de scheiding (voor dat jaar blijft een gemeenschappelijke aanslag van toepassing). Tot nu toe konden aparte aangiften alleen maar in papieren vorm.

Bron: Practicali