Bericht gepubliceerd op 16/07/2021 - 00:00

Btw-regeling voor (para-)medische beroepen staat voor een belangrijke wijziging

Een groot aantal diensten van medische aard worden vrijgesteld van btw-plicht. Met een wetsontwerp komt daar vanaf 1 januari 2022 verandering in. Want door een vernietigingsarrest van het Grondwettelijk hof over deze vrijstellingsregeling voor deze prestaties dringt een hervorming zich op.

Om als (para-)medicus vrijgesteld te worden van btw-plicht moet de medische verzorging (binnen of buiten het ziekenhuis) voldaan aan twee basisvoorwaarden:

  • de aard van de verstrekte diensten;
  • de hoedanigheid van de dienstverstrekker.

Beide voorwaarden worden met dit wetsontwerp aangepast.

De aard van de verstrekkingen

In de toekomst zal de btw-vrijstelling enkel nog van toepassing zijn op medische diensten met een therapeutisch doel. Ongeacht of deze medische verzorging verstrekt wordt binnen of buiten een ziekenhuis.

Dit betekent een beperking van de bestaande vrijstellingsregeling. Tot op vandaag is de vrijstellingsregeling van btw plicht niet van toepassing op ingrepen en behandelingen van esthetische aard. Weldra zullen alle niet-therapeutische handelingen en ingrepen btw-plichtig worden.

De hoedanigheid van de dienstverstrekker

Op dit punt breidt dit ontwerp de bestaande btw-vrijstelling uit: de vrijstelling wordt niet langer meer exclusief voorbehouden aan de beoefenaars van gereglementeerde medische of paramedische beroepen (artsen, tandartsen, kinesisten, ...). Ook de beroepsbeoefenaars die door een adequate opleiding geacht kunnen worden een equivalent kwaliteitsniveau te bereiken zullen zich kunnen beroepen op de vrijstelling. Hier wordt bijvoorbeeld gedacht aan osteopaten en de chiropractors die over een diploma, certificaat of elk ander getuigschrift beschikken dat is afgeleverd door een erkende universiteit, hogeschool of enige andere Belgische onderwijsinstelling. 

Bovendien bestaat de mogelijkheid dat nog andere beroepsbeoefenaars worden toegelaten tot de vrijstellingsregeling. Meer informatie volgt later nog.

Wanneer?

Deze uitvoering wordt verwacht tegen 1 januari 2022.

 

Bron: Acerta