Bericht gepubliceerd op 05/07/2021 - 00:00

Uitbreiding rouwverlof: 10 dagen klein verlet bij overlijden van partner of kind

Een werknemer die zijn partner of kind verliest,  had momenteel recht op drie dagen klein verlet. Daar is nu verandering in gekomen: zo zal een werknemer voortaan recht hebben op tien dagen rouwverlof. Ook als een pleegkind of pleegouder overlijdt, heeft hij nu rouwverlof gekregen. Als werknemer betaal je het gewone loon voor die dagen.

Overlijden van echtgenoot, samenwonende partner of kind van de werknemer

Als een van jouw werknemers zijn echtgenoot, samenwonende partner of kind verliest, heeft hij vandaag de dag recht op tien dagen klein verlet. De werknemer moet drie dagen opnemen tussen de dag van het overlijden en de dag van de begrafenis en zeven bijkomende dagen klein verlet die de werknemer moet opnemen binnen het jaar na het overlijden. Ook deze bijkomende dagen zijn ten laste van de werkgever.

Langdurige pleegzorg: overlijden pleegkind of pleegouder

Wanneer een pleegouder van de werknemer overlijdt tijdens de periode van de langdurige pleegzorg, zal de werknemer recht hebben op drie dagen klein verlet, op te nemen in de periode vanaf dag van overlijden tot en met de dag van de begrafenis.

Overlijdt een pleegkind van de werknemer tijdens de langdurige pleegzorg of zelfs nadien, dan is er recht op drie dagen klein verlet, op te nemen vanaf de dag van overlijden tot en met de dag van begrafenis. Daarenboven heeft de werknemer nog recht op zeven bijkomende dagen die hij moet opnemen binnen het jaar na overlijden van het pleegkind.

Opgelet: het moet gaan om een langdurige pleegzorg. Dat is pleegzorg waarvan bij aanvang duidelijk is dat het kind voor minstens zes maanden in hetzelfde pleeggezin bij deze pleegouder(s) zal verblijven.

Kortdurende pleegzorg: overlijden pleegkind

Bij kortdurende pleegzorg zal de pleegouder ook recht hebben op klein verlet als het pleegkind overlijdt. De werknemer heeft dan recht op klein verlet op de dag van de begrafenis. 

Kortdurende pleegzorg is een vorm van pleegzorg die niet voldoet aan de voorwaarden van langdurige pleegzorg.

Aftrek gewaarborgd loon

Als een werknemer aansluitend op het klein verlet (wegens overlijden van echtgenoot, samenwonende partner, of een kind van de werknemer, echtgenoot of samenwonende partner) arbeidsongeschikt is, zal er een aanrekening mogelijk zijn op de periode van het gewaarborgd loon.

Concreet zal er een aanrekening zijn vanaf de vierde dag klein verlet. Zo zal de werkgever minder lang gewaarborgd loon moeten betalen. Voorwaarde hiervoor is dat de vierde dag van afwezigheid aansluit op de derde dag afwezigheid wegens klein verlet. Er mag met andere woorden geen werkhervatting of andere schorsingsgrond tussenliggen.

Flexibele opname

Voortaan is het ook mogelijk om het rouwverlof op een ander moment op te nemen dan de wetgeving voorschrijft. Dat geldt voor alle overlijdens die in aanmerking komen voor klein verlet. De afwijking moet wel op vraag van de werknemer zijn en is enkel mogelijk als je als werkgever akkoord gaat.

Vanaf wanneer gelden de nieuwe regels?

De regels gelden vanaf 25 juli 2021.

Bron: Liantis