Bericht gepubliceerd op 23/06/2021 - 12:00

Wat wil de fiscus weten over uw buitenlands vastgoed?

Bent u eigenaar van een tweede verblijf in het buitenland dat u zelf gebruikt of verhuurt aan een privépersoon? Vanaf volgend jaar verandert de manier waarop dat belast wordt.

Het nieuwe belastingsregime komt er nadat België meerdere keren werd veroordeeld door het Europees Hof van Justitie. De ongelijke fiscale behandeling van vastgoed in België (op basis van het kadastraal inkomen) en vastgoed in het buitenland (op basis van de (huur)waarde) wordt weggewerkt. Om deze discriminatie weg te werken zal ook het buitenlands vastgoed ook worden belast op basis van het kadastraal inkomen.

Ben je al langer eigenaar van een buitenlands vastgoed? Hoe moet je je gegevens doorgeven aan de fiscus?

Eigenaars van buitenlands vastgoed zijn verplicht dat in hun jaarlijke belastingaangifte in te vullen. Kocht u vorig jaar een buitenlands vastgoed en geeft u het voor de eerste keer aan dan ontvangt u het formulier vanaf september of oktober.

Wie moet aangifte doen?

Iedereen die een zakelijk recht heeft op een vastgoed buiten de langsgrenzen. Daarbij bent u volle eigenaar of heb u recht op het vruchtgebruik, de erfpacht of het recht van opstal. De aangifte is individueel, partners die samen eigenaar zijn moeten elk een eigen aangifte indienen.

Welke gegevens wil de fiscus?

Het aagifteformulier vraagt eerst naar het type goed en adresgegevens. Vervolgens moet u informatie geven over uw aandeel in de eigendom. In hetzelfde vak moet u aanvinken of u het vastgoed voor of na 1 januari 2021 hebt verworven.

Op welke waarde wordt het kadastraal inkomen berekend?

Het kadastraal inkomen is geen werkelijk maar een fictief inkomen: het gemiddelde normale huurinkomen op een referentietijdstip, nog altijd 1 januari 1975. De fiscus reconstrueert de verkoopwaarde van 1975 op basis van de actuele verkoopwaarde. Voor gronden gaat de nieuwe regeling standaard uit van 2 euro per hectare.

Ik ben aan het (ver)bouwen, maar de werken zijn nog niet klaar. Wat moet ik aangeven?

Voorlopig moet u een aangifte invullen voor de grond of het pand voor de uitvoering van de werken, waaraan vervolgens een kadastraal inkomen bepaald wordt. Als de werken zijn voltooid, moet u een specifieke aangifte invullen en zal een nieuw KI vastgesteld worden. 

Let op: veranderingen en renovaties kunnen leiden tot een herschatting van het KI.

Wat als ik niet akkoord ga?

Zodra het kadastraal inkomen is bepaald, wordt u daarvan op hoogte gebracht met een aangetekende brief. Als u niet akkoord gaat, hebt u twee manden om bezwaar in te dienen.

Wat als ik in 2021 buitenlands vastgoed kocht of koop?

Als je dit jaar een buitenlands goed kocht of in de toekomst koopt, moet spontaan een aangifte indienden binnen 4 maanden na de aankoop.

 

Bron: De Tijd