Bericht gepubliceerd op 18/05/2021 - 12:00

De nieuwe regels voor bedrijfswagens op een rijtje.

De federale regering sloot 18 mei 2021 een nieuw akkoord over de fiscale aanmoediging van elektrische bedrijfswagen. Wat gaat er allemaal veranderen? 

Blijven de bedrijfswagens?

Ja, de bedrijfswagens blijven. Dit is beslist tijdens de regeringsonderhandelingen. De bedrijfswagens worden gebruikt als hefboom om het Belgische wagenpark sneller elektrisch te maken. Op termijn verliezen vervuilende bedrijfswagens op termijn hun fiscaal voordeel.

Hoe groot wordt het fiscaal voordeel voor elektrische bedrijfswagen?

De regering sloot een compromis dat de aftrek start in 2026 op 100 procent. Om zo de elektrificatie van het wagenpark te bevorderen, let op daarna daalt hij terug om de strijd tegen de files niet te verwaarlozen.

De tarieven dalen als volgt (ook voor auto's voor dubbel gebruik en minibussen):

in 2027 daalt het tarief naar 95 procent en zakt in 2028 verder naar 90 procent, 2029 wordt dit 82,5 procent, 75 procent in 2030 en 67,5 procent voor wagens besteld in 2031.

Blijft het voordeel alle aard?

Aan het voordeel alle aard verandert er niets.  Wie een milieuvriendelijke wagen met een lage uitstoot of geen CO² uitstoot koopt, kan het belastbare voordeel drukken. Maar de minimumgrens blijft wel geldig (1.370,00€ per jaar).

Of een elektrische auto tegen dat minimumvoordeel wordt belast, hangt af van de cataloguswaarde. Elektrische wagens met een cataloguswaarde van maximaal 39.960,00€ worden in het eerste jaar na de inschrijving op dat minimumvoordeel belast. Een hogere cataloguswaarde levert een hoger belastbaar voordeel alle aar dop.

Hoelang geniet een bedrijfswagen met fossiele brandstof nog van een fiscaal voordeel?

Voor personenwagens op fossiele brandstof die voor 1 juli 2023 worden aangeschaft, blijft de huidige fiscale aftrek van toepassing. Voor personenwagens op fossiele brandstof die tussen 1 juli 2023 en 31 december 2025 worden besteld, komt er een overgangsregeling. Nadien wordt het afgebouwd. De aftrekbaarheid wordt in 2025 afgetopt of 75 procent. 2026 wordt dat 50 procent, in 2027 wordt dit 25 procent en vanaf 2028 wordt dit 0 procent.

Wat met hybride wagens?

Voor hybride bedrijfswagens die na 1 juli 2023 worden aangeschaft, wordt de fiscale aftrekbaarheid van de benzine- of dieselkosten beperkt tot 50%.

Betaal ik meer voor een elektrische bedrijfswagen?

De leasingkosten voor een elektrische wagen zijn hoger dan die voor een fossiele brandstof wagen. Maar het verschil is kleiner dan vele denken. Als je de optelsom maakt van de kosten en die gaat vergelijken met elkaar dan zijn de kosten niet per se vele hoger dan die van een fossiele brandstof wagen

Kan ik thuis een laadpaal zetten?

Ja, mits er plaats voor is en het stroomnetwerk sterk genoeg is. Wie daarin investeert tussen 1 september en 31 december 2022, zal daarvoor een belastingvermindering van 45 procent krijgen. Ook daalt dit elk jaar tot een minimum percentage van 15 procent.

Zowel huurders als eigenaars hebben recht op de belastingsvermindering. De belastingvermindering is beperkt tot 1.500,00 € per laadpaal en per belastingplichtige.

Er geleden wel technologische en ecologische voorwaarden:

  • Het laadstation moet de laadtijd en laadvermogen kunnen sturen
  • Moet draaien op groene stroom

Kan een bedrijfs laadpalen installeren?

Ondernemingen die tussen 1 september 2021 en 31 augustus 2024 in een laadstation investeren, kunnen rekenen op een verhoogde kostenaftrek.

Voor investeringen tussen 1 september 2021 en 31 december 2022 geldt een aftrekpercentage van 200 procent. Tussen 1 januari 2023 en 31 augustus 2024 daalt het naar 150 procent.

het laadstation moet minsten een deel van de dag vrij toegankelijk zijn voor derden.

Geldt de regeling ook voor vrachtwagens en bestelwagens?

Daar spelen andere regels. Bestelwagens vallen niet onder de regeling.

Bedrijven die een emissievrije vrachtwagen in huis halen, genieten van een verhoogde investeringsaftrek. 

 

Bron: De Tijd